نشریه فناوران سلامت، شماره سوم/ گاهنامه انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۲:۰۲ | تعداد بازدید: 1 view
تصویر نشریه
نشریه فناوران سلامت
فایل نشریه
دسته بندی
فناوران سلامت
سال
1398