کارشناس مشاوره

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰۸:۴۵| تعداد بازدید: 3
محمدی

شرح وظایف:

1- تکمیل پرونده روانشناختی مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز

2- مصاحبه روانشناختی، ارزیابی، تشخیص و تعیین نوع مشکل

3- طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر، تعدیل و یا درمان و پیگیری آن

4- شرکت در کارگاه های بازآموزی و همایش های مرتبط

5- همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی برای دانشجویان

6- ارائه خدمات روانشناختی در خوابگاه های دانشجویی

7- انجام امور محوله بنا به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشحویی

8- انجام خدمات مشاوره تلفنی

9- ثبت آمار در سیستم اطلاع رسانی وزارت خانه(فرابر)

10- همکاری در زمینه طرح های پیشگیرانه به منظور کاهش و یا رفع مشکلات