اطلاعیه ها

تقویم تحصیلی نیم‌سال دوم ۱400
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰  


برگزاری مسابقات ورزشی ویژه پسران
سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰  


سالن ورزشی دانشجویان آقا
سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰  


مسابقات ورزشی
سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰