کارشناسان امور دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰۷:۳۸| تعداد بازدید: 530

 

حسین اولیائی

کارشناس ارشد مشاوره

شماره تماس:52421135-051

داخلی:135

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

1-ثبت چهره دانشجویان در دستگاه تایمکس فراگیران

2-مسئول تحویل کمد های دانشجویی

3-همکاری در برگزاری کارگاه های توجیهی دانشجویان

4-دریافت و بایگانی برنامه های کارآموزی دانشجویان

5-ارتباط و هماهنگی با سوپروایرز آموزشی بیمارستان