مدیر امور دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰۸:۵۴| تعداد بازدید: 1588

علی صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی 

شماره تماس: 52246032-051