تماس با ما

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۱:۱۸| تعداد بازدید: 26

تماس تلفنی:

با توجه به شیوع کرونا و همچنین عدم حضور اکثر دانشجویان در دانشگاه مشاوره تلفنی مرکز در ساعت اداری ( 7:30 الی 14:30 ) با شماره تماس 05152246056 و همچنین در ساعت غیر اداری از ساعت ( 16 الی 22 ) با شماره تماس 09029375535 به صورت تلفنی در خدمت همه دانشجویان می باشد.

مشاوره حضوری : 

خیابان رازی- معاونت دانشجویی فرهنگی - ساختمان شماره 2- طبقه اول- اتاق شماره 206

پست الکترونیکی :

moshavereh@thums.ac.ir

فرم تماس با ما :

http://webform.thums.ac.ir/node/25