نشست مشترک مسئول آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران با معاونت فرهنگی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰۹:۵۶ | تعداد بازدید: 32

جلسه مشترک مسئول آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران با معاونت فرهنگی در روز یکشنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه سال جاری در محل سالن رازی دانشگاه برگزار شد.

 این نشست با حضور معاون فرهنگی دانشجویی، مسئول نهاد مقام معظم رهبری، مدیر فرهنگی و مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان و مدیران با موضوع بررسی نیازهای آموزشی عمومی همکاران در حیطه فرهنگی و دینی و برنامه ریزی های لازم در این خصوص برگزار گردید.
در این جلسه مصوبات ذیل تصویب شد:
1-برگزاری ۴ دوره آموزش به مدت ۱۶ ساعت با موضوعات جریان شناسی مهدویت

2-فلسفه عفاف و استانداردهای پوشش

3-سلامت معنوی و تاثیر آن در زندگی

و مقرر گردید هر ماه یک دوره آموزشی به شکل مجازی و حضوری برگزار شود.