مسابقات انتخابی شطرنج تیم ملی دانشجویان

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۰:۲۸ | تعداد بازدید: 13

دانشجویان شطرنج باز(پسر و دختر) که دارای شرایط عمومی و اختصاصی زیر هستند، می توانند طی تماس با کارشناس تربیت بدنی آقایان (آقای ایل بیگی) و کارشناس تربیت بدنی دختران (سرکار خانم عربی) مدارک خود را ارسال نمایند. قابل توجه است داشتن تمامی شرایط اعلام شده الزامی است. مهلت ثبت نام تا 15 تیرماه 1401 می باشد.