کارشناس امور تغذیه

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۵| تعداد بازدید: 554
مولوی

شرح وظايف امور تغذيه :

1-نظارت بر تهيه اقلام اصلي مواد اوليه توسط پيمانكار
2- نظارت بر خريد مواد غذايي ، كيفيت مواد غذايي ، انبار مواد غذايي ، طبخ و توزيع غذا
 3-نظارت بر بهداشت سلف سرويسها ، پرسنل و كاركنان شاغل در آشپزخانه
4- نظارت بر نحوه فرآیند صدور، تحویل و استفاده از كارت تغذيه دانشجويان
5-راهنمایی دانشجویان جهت افزایش اعتبار ، رزرو غذا و پیگیری رفع مشکلات سیستم اتوماسیون تغذیه
6-رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان و اعلام به پيمانكار
7- نظر سنجي از دانشجويان به منظور هر چه بهتر برنامه غذایی
 8-تهيه و تنظيم برنامه غذايي و درج آن در سايت دانشگاه
9- تهيه آمار پخت غذا و ابلاغ به پيمانكار