مدیریت فرهنگی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰۸:۴۰| تعداد بازدید: 1302

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه :

رسالت:  بسترسازی، تدوین مقــررات، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی دانشگاه

جهت نیل به مشارکت جمعی،توسعه فرهنگی، تعمیق فکر و اندیشه دینی، توانمندی و جامعه پذیر نمودن عناصر دانشگاهی

و ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طریق شیوه هاو ابزارهای نوین ارتباطی و برنامه های راهبردی رسالتی است.

 

  اهداف:

 •  اجرای برنامه های پرورشی تفریحی و فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان.

 •  ایجاد فعالیتهای مکمل برای دانشجویان به منظور تقویت بنیه جسمی و روحی آنها.

 •  نظارت بر تشکیل و برپایی کلاس های جنبی آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با تخصص های مختلف

 • نظارت بر تشکیل و برپایی کلاس های هنری و فنی.

 •  انجام برنامه های فوق برنامه برای دانشجویان دانشگاه.

 •  تشکیل و برپایی کلاس های هنری و فنی به منظور تقویت افزایش قابلیتهای هنری و فنی دانشجویان.

 •  برگزاری گردهمائی جهت مراسم مختلف اجتماعی و مذهبی.

 •  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های اردوهای آموزشی تفریحی برای دانشجویان.

 •  تهیه برنامه مسافرتهای کوتاه مدت و استفاده از گردشگاه های موجود در منطقه برای دانشجویان.

 

معرفی بخشها و فعالیتهای اداره فرهنگی و فوق برنامه :

 • شورای فرهنگی دانشگاه

 • کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه

 • ستاد حج عمره دانشجویی برگزاری سفرهای زیارتی (حج دانشجویی_کربلای معلی_ سوریه)

 • ستاد ازدواج دانشجویی

 • ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

 • کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان ( کانون هلال احمر- کانون قرآن و عترت- کانون هنر و ...) 

 • تشکل های اسلامی دانشجویان (بسیج دانشجویی)

 • نشریات دانشجویی

 •  برگزاری مراسم های مذهبی، فرهنگی وملی مطابق با تقویم فرهنگی سالیانه کشور

 •  برگزاری کلاس های فوق برنامه (آموزشی،فرهنگی و هنری)

 •  برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی و زیارتی

 • برگزاری جشن دانش­ آموختگی

 • شرکت در جشنواره ها

 • برگزاری نمایشگاههای فرهنگی