مدیر امور دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰۹:۱۸| تعداد بازدید: 2108

علی صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی 

شماره تماس: 52421132-051

داخلی: 132

شرح وظایف:                                                                                                                                                                                           

1

برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی- خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان

2

پیگیری انعقاد قراردادهای تغذیه- ایاب و ذهاب- خدمات نظافت

3

مشارکت با اداره مشاوره در جهت حل مشکلات مالی، تحصیلی و ... دانشجویان

4

تعامل با مدیران دانشگاههای دیگر در جهت استفاده از تجربیات ارزشمند آنها در راستای ارتقای خدمات رفاهی دانشجویان و رسیدن به سیاست

5

تدوین گزارش های سالانه و موردی و ارائه به مسئولینت دانشگاه و وزارت متبوع

6

انجام امور مربوط به تعمیرات و خرید تجهیزات خوابگاهها- آشپزخانه ها و سلف سرویس ها

7

مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی- ورزشی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه

8

بازدیدهای دوره ای و مستمر از مراکز تحت پوشش

9

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده ها و خوابگاهها