رئیس اداره مشاوره و سلامت روان

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰۸:۳۷| تعداد بازدید: 20
پاشیب

شرح وظایف:

مرکز مشاوره دانشجویان از واحد های زیر مجموعه معاونت دانشجویی می باشد که از سال1390فعالیت خود را آغاز کرده است. موضوعاتی که تحت خدمات این مرکز قرار گرفته شامل مشاوره و راهنمایی پیرامون مسائل فردی، بین فردی، خانوادگی و روحی، شخصیتی، اجتماعی، تعاملات خوابگاهی و دوری از خانواده و جنبه های وسیع تر مشکلات دانشجویان است، که با مراجعه شخصی دانشجو و یا از طریق اینترنت انجام می پذیرد.