کارشناسان تربیت بدنی دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰۹:۳۲| تعداد بازدید: 262
ایل بیگی عربی

 

شرح وظایف:

1- تهیه برنامه عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن

2-   برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان 

3-   اجراء برنامه های متنوع ورزشی 

4-  برگزاری مسابقات منطقه ای کشور

5-.برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی در بین دانشجویان.