رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

فعالیت های فرهنگی در مجموعه دانشگاه بایستی رنگ سلامت را بیشتر در بر گیرد/ انتشار تقویم فرهنگی سه ماه سوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳:۴۴ | تعداد بازدید: 73

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، نشست شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدیه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضا در سالن جلسات معاونت توسعه برگزار و فعالیت ها تقویم فرهنگی در سه ماه سوم سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

"دکتر حسین ابراهیمی پور" رئیس دانشگاه در این جلسه شناسایی و استفاده از ظرفیت یکدیگر را منوط به برقراری ارتباط و تعامل اصولی دانست و گفت: فعالیت های فرهنگی در مجموعه دانشگاه بایستی رنگ سلامت را بیشتر در بر گیرد و این مهم با انسجام و هم راستایی دانش و مهارت امکان پذیر است. همچنین موضوع سلامت روان نیز از مباحث باارزشی است که نگاه ویژه تری را در معاونت فرهنگی و دانشجویی میطلبد.  

"دکتر محمد قربانی" معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این جلسه با تاکید بر اهمیت اجرای تقویم فرهنگی بیان داشت: بحمدالله سال گذشته به صورت آزمایشی و برای نخستین بار با پیگیری های همکاران معاونت تقویم فعالیت فرهنگی تنظیم شد و براساس برنامه های پیش رو؛ برنامه ریزی های اجرایی صورت پذیرفت. همچنین این کار ضمن انسجام بیشتر سبب شد تا رقابتی سالم در بین نهادها و تشکل های دانشجویی و حتی در سطح واحدهای مرتبط صورت پذیرد و از سویی دیگر کیفیت برنامه ها ارتقا یابد.

قربانی با تشریح اهمیت و نقش شورای فرهنگی دانشگاه ادامه داد: ما معتقدیم با استفاده از ایده های خلاقانه قشر جوان دانشجو و به کارگیری تجربه اعضای این شورا می توان رهنمودهای خوبی را به آنان القا و فعالیت های فرهنگی به سزایی نیز در مجموعه دانشگاه سیاست گذاری کرد.

گفتنی است در ادامه این جلسه دیگر اعضای ستاد به بررسی نقاط قوت و ضعف تقویم فرهنگی قبلی و بیان پیشنهادات خود پرداختند.

جهت مطالعه نسخه اولیه تقویم فرهنگی کلیک کنید

برچسب های خبر