سه‌شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جلسه ستاد اردوهای جهادی؛


یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛