شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
یادداشت روز به مناسبت فرارسیدن روز داروساز؛


سه‌شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۹
معاون فرهنگی دانشجویی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت؛


شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
به مناسبت یکم شهریورماه و روز پزشک؛