شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
دانشجویان جدیدالورد بخوانند؛


جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸
با پیگیری های شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛