شرح وظایف شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵| تعداد بازدید: 20

 

 1. بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی در خصوص دانشجویان (حسب مورد اعلام تخلف یا اعلام جرایم)
 2. رسیدکی به جرایم عمومی دانشگاه از قبیل: تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل سرقت، رشوه، اختلاس و قتل.
 3. رسیدکی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل : تقلب، اختلال و یا وقفه در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه، ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا خوابگاه
 4. رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل: استعمال دخانیات و مواد مخدر، استفاده از نوارهای ویدئویی و یا صوتی غیرمجاز، استفاده از مشروبات الکلی، عدم رعایت پوشش اسلامی یا آرایش، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و به طور کلی عدم رعایت شئون دانشجویی
 5. رسیدگی به تخلفات سیاسی (توهین به شعائر اسلامی یا ملی، ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی، ایجاد بلوا و  آشوب در محیط دانشگاه)
 6. رسیدگی به تخلفات که خارج از محیط دانشگاه صورت می‌گیرد چنانچه به حیثیت و شئون دانشگاهیان لطمه وارد آورد.
 7. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیط دانشگاه و اردوهای دانشجویی (از لحاظ رعایت  قوانین و مقررات شرعی و قانونی)
 8. نظارت و کنترل در خصوص خوابگاه های دانشجویی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات دانشگاه و محیط دانشجویی
 9. ارسال دعوتنامه و مصاحبه حضوری از دانشجویانی که علیه آنان گزارش تخلف شده است
 10. رسیدگی به پرونده های انضباطی دانشجویانی که پرونده‌ی انضباطی آنان در شورای بدوی رسیدگی، و منجر به صدور رأی شده است.
 11. پاسخگویی به استعلام مراجع مختلف(استعلا م های استخدامی ادارت و سازمانها، استعلام های واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات ، شورای صنفی و...) در خصوص سوابق و صلاحیت دانشجویان اعم از دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل می باشند.
 12. اعمال نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان
 13. رسیدگی و پیگیری برخی از پرونده هایی که به دلیل ضرورت و تشخیص شورای انضباطی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) نیاز به مشاوره (مذهبی یا روانشناسی) برحسب مورد از طریق مراجع ذیربط در دانشگاه
 14. ارتباط با خانواده دانشجویان (حضوری، مکاتبه ای و تلفنی)