حدود و اختیارات شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۷| تعداد بازدید: 6

 

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصیل و هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد، خودداری کند. هرگاه دانشجویی در مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (از قبیل سفرهای علمی، محل های کارآموزی، خوابگاه و . . .) مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه جهت انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضائی و انتظامی شورای انضباطی دانشگاه باشد. رسیدگی به تخلفات دانشجویان بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب شورای انقلاب فرهنگی کشور و شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه مذکور می باشد.