اهداف شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۳| تعداد بازدید: 6

 

در راستای اهداف ذیل و در جهت تقویت فعالیت های کمیته و به منظور رضایت مندی و اطمینان بخشی خاطر دانشجوین عزیز، کمیته ی انضباطی دست مهربانی، صمیمیت و دوستی خود را در دستان پاک همه دانشجویان گرانقدر قرار داده و آن را درجهت اعتلای این مهم که همان حفظ شأن و کرامت دانشجویان می باشد قدم بر می دارد.

  1. اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف.                                                                               
  2. سالم نگه داشتن محیط های آموزشی، پزوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان.
  3. مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران.
  4. توجه به شیوه های بازخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی.
  5. اتخاذ شیوه های تربیتی و  تذکر آمیز در کنار صدور احکام مناسب و موثر.
  6. ایجاد و حفظ جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسایل دانشجویان.
  7. اتخاذ تصمیم گیری در صدرو احکام انضباطی، به گونه ای که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد.
  8. پاسخگویی به مشکلات و پرسش های دانشجویان و پذیرش فضای انتقاد و گفتگو