در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت پذیرفت؛

"پروژه شادی" دومین ایستگاه سلسله نشست های "باهم بخوانیم"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰۸:۳۱ | تعداد بازدید: 11

دومین نشست" باهم بخوانیم" همزمان با شعارهای هفته سلامت روان با مطالعه، نقد و بررسی کتاب پروژهی شادی با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان و کانون کاف برگزار شد.

"سمانه اسحاق زاده" با معرفی و اشاره به دو محوریت اصلی این کتاب بیان داشت: در دنیای کنونی نقش رسانه در القای معنای خوشبختی و شادی به افراد انکار ناپذیراست. دنیای مدرن- مارکتینگ وصنعت در تلاش برای فروش و کسب درآمد بیشتر لذت افراد از وقایع جاری زندگی و شادی های کوچک را می ربایند.

وی ادامه داد: جفری یانگ روانشناس و نظریه پرداز در حوزه روان شناسی می گوید فارغ از مسائلی که در زندگی رخ می دهد، خلق و خوی افراد در معنا دادن به وقایع و شیوه تاثیر پذیرفتن افراد از این وقایع بسیار اثر گذار است. بنابراین به نظر می رسد تلاش برای ایجاد خلقی مثبت تر و سالم تر اولین گام برای تغییر در جهت شادتر بودن خواهد بود.

سید محمد اسحاق زاده دبیر کانون کاف با تاکید بر اهمیت مطالعه و پرورش دانشجویان چند بعدی گفت: جامعه برای خروج از بن بست های کنونی صرفا نیاز به یک فرد تحصیل کرده تک بعدی ندار، ایران اسلامی امروز جوانی میخواهد که علاوه بر درک شرایط کنونی، تاریخ، فلسفه، سیاست، هنر، جامعه شناسی و روانشناسی بداند و بخواند و یا حداقل چند ثانیه ای در خلوت فکری خود قرار داشته باشد؛ پس کتاب بخوانیم تا بتوانیم تغییرات مثبت تری را ایجاد کنیم.