نمایندگان مدیر مسئولان نشریات دانشگاه عاوم پزشکی تربت حیدریه مشخص شد

کد مطلب: ۱۰۳۹ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۲۵ | تعداد بازدید: 79

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با حضور تمامی اعضا در دو دوره برگزار شد.

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دارای 11 نشریه فعال، نیمه فعال و غیر فعال مدپایش، بسیج دانشجوی، آوای سلامت، رستاک، دانشجو، کنکاش، فناوران سلامت، نفس حق، مفدا، یک دقیقه مشاوره، همقدم و انعکاس در زمینه های فرهنگی، علمی و ستادی می باشد که به صورت دوره ای منتشر می شوند.

مرحله نخست انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات 12 اسفندماه در اداره تعالی فرهنگی بعد از توضیحات مدیر فرهنگی برگزار و نتایج آن اعلام شد که سه نشریه مجله مجازی مدپایش، نشریه کانون محیط زیست رستاک و مفدا دانشگاه رای برابری کسب و بعنوان اعضای حاضر در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.

سید حمید حسینی نشریات را کارگروهی برای تعامل و ارتباط دانشجویان دانست و گفت: با توجه به اهمیت فعالیت نشریات دانشگاهی بعنوان تریبونی برای بیان عقاید دانشجویان و بلندگویی برای بیان مسائل و مشکلات دانشجویی و در سطح وسیع تری در جامعه ، فعالیت و انتشار یک نشریه دانشگاهی درحقیقت زمینه مناسبی برای ابراز وجود یک دانشگاه هست که رسالت اصلی آنان تعالی مباحث مختلف فرهنگی، علمی و آموزشی می باشد.