با پیگیری های شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه ساماندهی می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۱:۴۴ | تعداد بازدید: 9

نخستین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه با حضورمعاون و مدیران معاونت فرهنگی دانشجویی، مدیر شرکت حمل و نقل کیهان سرویس و نمایندگان شورای صنفی برگزار شد.

"دکتر محمد قربانی" معاون فرهنگی دانشجویی با تبریک روز حمل و نقل در آذرماه و تقدیر از زحمات رانندگان گفت: زمانی که به پیشینه نامگذاری چنین روزی با صدور فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب در تقویم کشورمان برمی گردیم، رشادت و همدلی بارزترین ویژگی است که در ذهن موج می زند. شما بعنوان افرادی هستید که روزانه بیشترین ارتباط را با جامعه دانشجویی دانشگاه دارید.

"علی صنعتی" مدیر امور دانشجویی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت سرویس های ایاب و ذهاب حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی بیان داشت: روزانه حدود ۷۰ سرویس در بیش از ۲۲ بازه زمانی مختلف طبق برنامه تنظیم شده شورای صنفی دانشگاه به دانشجویان ارائه خدمات می نمایند.

گفتنی است "محمدرضا امینی" دبیر شورای صنفی دانشگاه در پایان به بیان دغدغه های دانشجویان در این زمینه پرداخت و این نشست مصوبات ذیل را در بر داشت:

  • مقرر گردید مدیریت امور دانشجویی دانشگاه نسبت به ساماندهی پارک اتومبیل های همکاران در محوطه دانشگاه و نصب تابلوی پارک ممنوع اقدام نماید.
  • با توجه به درخواست دانشجویان و رانندگان هر دو درب ورودی خوابگاه با هماهنگی دانشگاه آزاد شهرستان باز گردد.
  • زمان انتظار سرویس ها برای حضور دانشجویان ۵ دقیقه می باشد مگر ظرفیت مینی بوس تکمیل گردد.
  • مقرر گردید سرویس ها تنها در محل های مشخص در برنامه دانشگاه توقف نمایند و در طول مسیر مجاز به توقف و سوار کردن دانشجویان نخواهند بود و خروج دانشجو از سرویس در طول مسیر تنها با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد.
  • رانندگان در طول مسیر و دانشگاه حداکثر سرعت ایمن و مطمئن را بکار گیرند.
برچسب های خبر