زمان ملاقات مستقیم معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با دانشجویان اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰:۱۹ | تعداد بازدید: 9

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، دکتر محمد قربانی معاون فرهنگی دانشجویی گفت: با توجه به تاثیر مثبت و مستقیم ارتباط چهره به چهره ی دانشجویان با مسئولین و در جهت بیان دغدغه ها، مشکلات و همچنین ایجاد فضای هم فکری مناسب در حوزه های مختلف دو روز شنبه و چهارشنبه  هر هفته ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت اختصاصی برای دانشجویان درنظر گرفته شده است و به فعالیت دیگری پرداخته نخواهد شد.

وی ادامه داد: این بدان معنا نیست که دانشجویان در سایر اوقات نمی توانند مراجعه کنند بلکه ایجاد فرصتی مضاعف است برای رسیدگی به مطالبات دانشجویان همچنین زیر پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه و زبانه معاون فرهنگی دانشجویی پل ارتباطی دیگری است که دانشجویان می توانند با تکمیل فرم با اینجانب در تماس باشند.