حضور رئیس اداره مشاوره و سلامت روان منطقه شمال و شمال شرق کشور در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۵۳ | تعداد بازدید: 4

به گزارش مفدا تربت حیدریه، علیرضا نیکزاد رئیس مشاوره و سلامت روان منطقه شمال و شمال شرق کشور از اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بازدید نمود.

علیرضا نیکزاد در حاشیه این بازدید گفت: مشاوره یکی از ارکان مهم هر دانشگاهی می باشد، چرا که بسیاری از مشکلات دانشجویان همچون اعتیاد، خودکشی، افت تحصیلی، ارتباطات بین فردی و رفتارهای نامناسب در ارتباط با همسر و سایر نزدیکان توسط متخصصان این حوزه قابل پیشگیری و درمان است،که این خود منجر به رشد جنبه های آموزشی و در نهایت تحویل نیروی متخصص تر و کارآمدتر به جامعه خواهد بود.

 گفتنی است در ادامه ایشان از فضای فیزیکی اداره مشاوره و خوابگاه های دانشجویی بازدید به عمل آورد.