مهمترین مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات؛

جشنواره نشریات از ۱۱ اسفندماه در علوم پزشکی تربت حیدریه کلید می خورد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۴:۰۱ | تعداد بازدید: 17

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، برگزاری جشنواره نشریات از ۱۱ اسفندماه مهمترین مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه بود که تدوین نهایی اساسنامه اجرایی آن تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد.

نشست کمیته ناظر بر نشریات اواخر هفته گذشته با حضور حداکثری اعضا در سالن جلسات رازی برگزار شد که مهمترین بحث آن برگزاری جشنواره داخلی نشریات در دانشگاه بود.  

مدیر فرهنگی دانشگاه در حاشیه این جلسه عنوان داشت: معتقدیم که گسترش و استمرار فعالیت حوزه نشریات زمینه ساز رشد و پویایی شعار دانشجوی مطالبه گر و صدای رسای این قشر برای ابراز آراء و عقاید گروهی است. این جشنواره از ۱۱ اسفندماه کلید خواهد خورد و در نخستین گام بعد از ثبت نام کارگاه های آموزشی را برای شرکت کنندگان و علاقمندان در نظر گرفته ایم. همچنین جزئیات این جشنواره به زودی از طریق روابط عمومی معاونت فرهنگی اعلام خواهد شد.

سید محمد اسحاق زاده نماینده مدیرمسئولان نشریات دانشجویی دانشگاه ضمن پرداختن به مفاد اساسانامه پیشنهادی گفت: فعالیت در نشریات فراتشکلی و گروهی است که بیشتر دانشجویان فعال به نوعی با آن در ارتباط هستند و از این رو فعالیت نشریات باید به گونه ای تسهیل شود که بتواند بعنوان ابزار تعالی فرهنگی در دانشگاه عمل کند.