معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به منظور پیشگری از انتقال کرونا دانشگاه تا پایان هفته تعطیل شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۴:۰۳ | تعداد بازدید: 12

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، معاون فرهنگی دانشجویی از تعطیلی دانشگاه از فردا پنجم اسفندماه به مدت سه روز خبر داد.

"دکتر محمد قربانی" با توجه به لزوم پیشگیری از انتقال ویروس کرونا گفت: بنا بر اطلاعیه استانداری خراسان رضویی کلیه کلاس های آموزشی، کارآموزی ها، خوابگاه های دانشجویی و سلف های سرویس دانشگاه از فردا به مدت سه روز تعطیل خواهد بود.

وی تصریح کرد: کلیه دانشجویان خوابگاهی موظف به تخلیه خوابگاه ها بوده و افرادی که غذا رزرو داشته اند با مراجعه به اتوماسیون تغذیه نسبت به کنسل کردن آن اقدام نمایند.

معاون فرهنگی و دانشجویی ادامه داد: دانشجویان اخبار و اطلاعیه های لازم را در این خصوص تنها از درگاه های رسمی دانشگاه دنبال کنند.