ششمین خبرنامه مفدا تربت حیدریه منتشر شد:

از دغدغه ریاست دانشگاه تا درخشش نمایندگان علوم پزشکی تربت حیدریه در جشنواره های فرهنگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۸:۳۳ | تعداد بازدید: 8

به گزارش روبط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، ششمین خبرنامه مفدا دانشگاه بعد از وقفه ای با مهمترین رویدادهای نیمه دوم مردادماه سال جاری معاونت فرهنگی و دانشجویی جانی دوباره گرفت. چهارمین جلسه شورای فرهنگی با حضور ریاست دانشگاه در خصوص بررسی تقویم فعالیت های فرهنگی در حالی برگزار شد که دکتر سعیدرضا قنبری زاده امور فرهنگی را از مهمترین دغدغه ها دانست. اما این پایان راه نبود تا جاییکه تنها بانوی کاراته کار دانشگاه در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر وزارت بهداشت بعد از سپری کردن مرحله اول با همگروهی شدن با دانشگاه های تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی از این دوره مسابقات حذف شد؛ در این میان جشنواره تیتر یازده  سکه شانس و مرحله نهایی بخش آوایی برگ برنده دانشگاهیان علوم پزشکی تربت حیدریه شد.

جهت مطالعه خبرنامه کلیک کنید