کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

ارائه گواهی سلامت توسط همه دانشجویان فراخوانده شده ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۱:۳۸ | تعداد بازدید: 93

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه از تکمیل دو فرم بازگشت به تحصیل و گواهی سلامت از سوی دانشجویان فراخوانده شده خبر داد.

"ندا خواره" کارشناس مسئول امور دانشجویی در گفتگو با خبرنگار سرویس صنفی- رفاهی مفدا دانشگاه گفت: طبق اعلام و هماهنگی با معاونت بهداشتی و ابلاغ پروتکل فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در خوابگاه و پانسون لازم است فرم خوداظهاری جهت بازگشت به تحصیل و گواهی سلامت به هنگام حضور در دانشگاه توسط دانشجویان تکمیل گردد. 

او ادامه داد: دانشجویان خوابگاهی فرم ها را بعد حضور در دانشگاه به مسئول خوابگاه مربوطه و دانشجویان غیر خوابگاهی به ساختمان معاونت فرهنگی دانشجویی، کارشناسان امور دانشجویی و رفاهی حداکثر تا روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه تحویل نمایند.

فرم خود اظهاری بازگشت به تحصیل

فرم گواهی سلامت