معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

آغاز طرح پایش سلامت روان از ابتدای سال تحصیلی ۹۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳:۰۷ | تعداد بازدید: 18

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد رضا فراهانی درباره طرح پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی اظهار کرد: این طرح در قالب های GHQ و CHQ انجام شده و بررسی‌ها نشان داد نتایج روش CHQ بهتر بوده است. هم اکنون در حال طراحی تست سوم هستیم تا بتوانیم با پرسش و پاسخ اختلالات روانی را در بین دانشجویان پایش کنیم ، زیرا مصاحبه خیلی پرهزینه‌تر است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سریع این تست را انجام دهیم میزان بیشتری از اختلالات را نشان خواهد داد و طول بهتری را خواهیم داشت اما این روش را پیدا نکرده ایم  اما به دنبال این  تست سوم که در دنیا انجام می شود و تست مدرنی است هستیم تا نتایج آن را بررسی کنیم  و از ابتدای امسال اغاز می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای فاز سوم پژوهش سیمای زندگی دانشجویی در سال جاری و مطالعه انجام شده بر روی دانشجویان علوم پزشکی گفت: از ۸۸ درصد جمعیت دانشجویی مورد بررسی که در طول عمر خود یک بار اصطلاحا لب به سیگار زده بودند، فقط ۱۸ درصد آنها پس از ورود به دانشگاه سیگار را امتحان کرده بودند. در واقع حدود ۷۰ درصد این جمعیت در دبیرستان سیگار را امتحان کرده‌اند. این بدان معنی است که ما در دانشگاه با افرادی رو به رو هستیم که افکار و اندیشه‌های‌شان در دبیرستان شکل گرفته است و این رقم‌ها یک فاجعه است.

دکتر محمدرضا فراهانی با  اشاره به انجام پژوهش مشترک با عنوان "سیمای زندگی دانشجویی" وزارت بهداشت و وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌ها گفت: این پژوهش از ابتدا به صورت دو سالانه برگزار می‌شد و به موضوعات رفتاری دانشجویان و آسیب‌های اجتماعی می‌پرداخت.

وی با اشاره به اینکه پژوهش "سیمای زندگی دانشجویی" امسال وارد مرحله سوم آن می‌شود اظهار کرد: نمونه آماری این پژوهش در کشور ۱۰۰ هزار نفر و در وزارت بهداشت ۱۰ هزار نفر است. این تعداد در واقع ۵ درصد دانشجویان را دربرمی‌گیرد که به صورت اتفاقی این مطالعه توصیفی روی آن ها انجام شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: بعد از اجرای فاز سوم این طرح پژوهشی می‌توان به صورت مقایسه‌ای وضعیت دانشجویان را در سال‌های مختلف بررسی و نتایج آن را اعلام کرد.

فراهانی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: در حال حاضر به طور کلی می‌توان گفت نقش تربیتی در آموزش و پرورش و خانواده کاهش پیدا کرده است و بهره دانشجویان جدید الورود به دانشگاه‌ها از پیشینه فرهنگی و تمدنی کشور کمتر است.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده بر روی دانشجویان علوم پزشکی اظهار کرد: در جریان اجرای پژوهش "سیمای زندگی دانشجویی" از دانشجویان سئوال شد که  چند درصد آنها حداقل یکبار به سیگار لب زده‌اند به این معنی که فقط یک بار سیگار را امتحان کرده‌اند و نتایج تحقیقات مشخص کرد ۸۸ درصد دانشجویان حداقل یکبار سیگار را امتحان کرده‌اند و فقط ۱۲ درصد از جمعیت دانشجویی لب به سیگار نزده‌اند.