شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی،  انتخابات دبیر کانون شعر وادب با کناره گیری اسما رحیمی هفته گذشته با حضور ا


شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نهمین شماره "خبرنامه مفدا تربت حیدریه" مهمترین رویداد های فرهنگی، صنفی و رف


شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی شهید اژدری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفت و گو با مفدا:
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، "مجتبی رمضان نژاد" فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی شهید اژدری دانشگاه علوم پ


یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، سید حمید حسینی با کسب رتبه سوم در رشته تحقیق و پژوهش بخش هنرهای نمایشی تن


یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، کارگاه آموزش مقدماتی word در دو روز متوالی و با همکاری مشترک انجمن علمی فنا


یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
همزمان با هفته دیابت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، کارگاه تئوری و علمی آموزش دیابت به همت انجمن علمی بهداشت عمومی، آخر هفته جاری در مرک


شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، پایش سلامت روان دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به ه


پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
همزمان با هفته دیابت صورت پذیرفت؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی و دانشکده بهداشت به مناسبت هفته دیابت، غرف


چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت پذیرفت؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، ششمین جلسه شورای فرهنگی در سال جاری با حضور حداکثر اعضا و با بررسی آیین ن


چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
به مناسبت هفته دیابت و به همت امور تربیت بدنی؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، مسابقات آمادگی جسمانی به همت امور تربیت بدنی تربیت بدنی وبه مناسبت فرارسی