دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، کارشناس مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه از انجام خدمات مشاوره ای


سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جلسه ستاد اردوهای جهادی؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، جلسه ستاد اردوهای جهادی با حضور حداکثری اعضا در سالن جلسات بوعلی دانشکده


یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه از تحویل وعده های غذایی در خوابگاه های دانشجوی


شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه از امکان رزرو وعده ناهار جهت دانشجویان فراخوان


شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، کارشناس مسئول امور دانشجویی دانشگاه از تکمیل دو فرم بازگشت به تحصیل و گوا


شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
کارشناس مسئول انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حید


چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، انتخابات نماینده مدیر مسئولان نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دان


یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
مدیر فرهنگی دانشگاه؛
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، مدیر فرهنگی دانشگاه از تعیین رابطین کانون های فرهنگی دانشگاه ظرف یک هفته


یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
طی حکمی از سوی معاون فرهنگی دانشجویی و بنا بر پیشنهاد مدیر مفدا دانشگاه" فرحان عسگری"   بعنوان دبیر سرویس چند رسانه ای م


چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
طی حکمی از سوی مدیر فرهنگی کارشناس مسئول نشریات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه منصوب شد. در متن این حکم آمده است: