سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
به همت معاونت فرهنگی دانشجویی؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نخستین شماره اپلیکیشن با عنوان کلاس کرونا به همت معاونت فرهنگی دانشجویی تولچهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه عصر روز گذشته (سه‌شن