شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی،  انتخابات دبیر کانون شعر وادب با کناره گیری اسما رحیمی هفته گذشته با حضور ادوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از برگزاری گردهمایی شورای مرکزی کانون های فرهنگی در دو مرحله خبر داد.شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، اردوی زیارتی مشهد مقدس روز جمعه سوم اسفندماه با حضور دانشجسه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، ثبت نام انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی دانشگاه علومدوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

به گزارش مفدا تربت حیدریه، انتخابات شورای مرکزی کانون عفاف و حجاب ظهر روز گذشته دوم دیکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه جمال کارگر، دبیر کانون جهادگران سلامت  در گفت و گو با خبرنگشنبه ۱ دی ۱۳۹۷
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
به همت کانون شعر و ادب چامه؛

به گزارش خبرنگار تربت حیدریه مراسم شب شعر یلدایی به همت کانون شعر وادب چامه با حضور فرهیختگان و شاعران شهرستان تربت حیدریه و دانشجویان علاقمند به شپنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه، انتخابات شورای مرکزی کانون محیط زیست رستاک ظهر روز گذشته ۲چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
مدیر فرهنگی علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه و به همت کانون خیریه پناه عصر، غروب روز گذشته ۲۷ آذر ماه تعشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

به گزارش مفدا تربت حیدریه؛ نخستین جلسه از سلسله جلسات موضوعی کانون‌های فرهنگی، با هدف