شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نهمین شماره "خبرنامه مفدا تربت حیدریه" مهمترین رویداد های فرهنگی، صنفی و رفچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نخستین جلسه اعضای مرکزی مفدا با کارکنان روابط عمومی ستاد دانشگاه با حضور دکسه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نخستین جلسه رادیو پیک جوان در ترم جاری با حضور حداکثری مدیر مسئول، سردبیر،دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
ششمین خبرنامه مفدا تربت حیدریه منتشر شد:

به گزارش روبط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، ششمین خبرنامه مفدا دانشگاه بعد از وقفه ای با مهمترین رویدادهای نیمه دوم مرپنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه ، در دهه فجر سال جاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اسه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
پنجمین خبرنامه مفدا تربت حیدریه منتشر شد:

به گزارش مفدا تربت حیدریه،  پنجمین شماره خبرنامه مفد تربت حیدریه منتشر شد، در این شماچهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه، با پیگیری های بعمل آمده و بنا به پیشنهاد و معرفی مدیر مفداشنبه ۷ مهر ۱۳۹۷
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه رسانه می رساند با توجه به هماهنگی های به عمل آمده نخستین دوره آموزش مقجمعه ۶ مهر ۱۳۹۷
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه و به نقل از ایسنا، دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی داچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مفدای تربت حیدریه، ظهر روز گذشته جلسه هم اندیشی و معرفی اعضای جدید پ