یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
به همت انجمن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، ظهر روز گذشته نشست انجمن ورزشی به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های ورزشی دانچهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
به همت بسیج دانشجویی شهید اژدری علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه در پی پاسخ به سوالات دانشجویان و انسجام بخشیدن به بحث و نظردوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت گرفت؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه ، ظهر روز گذشته ششم آبان ماه، جلسه ی هم اندیشی مشارکت های ا