شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
مهمترین مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، برگزاری جشنواره نشریات از ۱۱ اسفندماه مهمترین مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریجمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت می پذیرد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، کارشناس امور قرآنی دانشگاه از برگزاری دومین دوره آموزشی قرآن در زندگی  در چهار رشته از سوم اسفندماه خبجمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
یادداشت روز؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، "سید حمید حسینی" مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی از برگچهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
آرش ایل بیگی کارشناس تربیت بدنی علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، آرش ایل بیگی که چند ماهی است در سمت کارشناس امور تربیت بدنی دانشگاه علومسه‌شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
کاراته کار علوم پزشکی تربت حیدریه:

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، فروزان خلیلی تنها نماینده دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در چهاردهمین المشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر فرهنگی علوم پزشکی تربت حیدریه:

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، "سید حمید حسینی" مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بعد از اعلامیکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، آغاز این مراسم با قرائت قرآن کریم توسط دانشجوی قرآنی "حسام فیوضی" و سرود ملی توسط تمادوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی خبر داد:

به گزارش مفدا تربت حیدریه، اختتامیه اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برایشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، اردوی زیارتی مشهد مقدس روز جمعه سوم اسفندماه با حضور دانشجشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، انتخابات نمایندگان مدیر مسئولان در کمیته ناظر بر نشریات دا