چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، کارشناس امور دانشجویی از مهلت ثبت نام جهت دریافت وام های تحصیلی و مسکن خبرشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دهمین دوره طرح تربیت معلم قرآن کریم با همکاری مرکز قرآن و عترت وزارت بهداسه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبرداد:

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، خوابگاه دانشجویی پسران با پیگیری های صورت گرفته  فراهم و از ترم جاری قابلپنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛

 ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با مهر با اشاره به وام عتبات که توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت می شود، گفت: خو