جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پی شیوع ویروس کرونا و تقدیر از زحمات شبانه روزی کادر بهداشت و دسه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
یادداشت روز؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، با توجه به شیوع کرونا این روزها برخی فرزندان این مرز و بوم لباس سپید بر تسه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
گفت و گوی جذاب و متفاوت با دبیرکانون موسیقی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

اولین چیزی که هر کشور به داشتن آن افتخار می‌کند فرهنگ و تمدن است و فرهنگ و تمدن تشکیل شده از هنر و همه چیزهایی که از گذشته باقی مانده است. اگر به ریکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، طی حکمی از سوی معاون فرهنگی دانشجویی و بنا بر پیشنهاد مدیر مفدا دانشگاه" علیرضا دهقایکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، طی حکمی از سوی معاون فرهنگی دانشجویی و بنا بر پیشنهاد مدیر مفدا دانشگاه" علچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، طی حکمی از سوی معاون فرهنگی دانشجویی و بنا بر پیشنهاد مدیر مفدا دانشگاه" مریم فکری حصاری" بعنوان دبیرچهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نخستین جلسه اعضای مرکزی مفدا با کارکنان روابط عمومی ستاد دانشگاه با حضور دکسه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، بیست و یکمین بسته خبری مفدا تربت حیدریه به مشروح اخبار هفتسه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
پنجمین خبرنامه مفدا تربت حیدریه منتشر شد:

به گزارش مفدا تربت حیدریه،  پنجمین شماره خبرنامه مفد تربت حیدریه منتشر شد، در این شماچهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مسئول اداره مشاوره علوم پزشکی تربت حیدریه در همایش انتخاب موفق؛

به گزارش خبرنگار مفدا تربت حیدریه همایش انتخاب موفق دوشنبه ۱۹ آذر ماه به همت اداره مش