شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دهمین دوره طرح تربیت معلم قرآن کریم با همکاری مرکز قرآن و عترت وزارت بهداچهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بدین وسیله روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به استحضار کلیه شرکت کنندگان در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت می رسانسه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

بدین وسیله روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی به اطلاع برگزیدگان بخش معارف قرآنی می رساند جهت تهیه منابع مرحله کشوری، مشاوره  و راهنمایی های لازمسه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی ، آزمون بخش معارف قرآنی  بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت ظهر روز یکشنبه 24