چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، علیرضا نیکزاد رئیس مشاوره و سلامت روان منطقه شمال و شمال ششنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، آزاده محولاتی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان با بیان اینکه توانایی برقراری ارتباط درست یک مهارت استسه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، کارگاه آموزشی کنترل خشم  با حضور جمعی از  اساتید و کارکنانسه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد رضا فراهانی درباره طرح پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی اظهپنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
به همت بسیج دانشجویی واداره مشاوره و سلامت روان صورت گرفت؛

پیمان مقدس ازدواج رشته ای است آسمانی که دل‌ها را به هم پیوند می زند، دل های پریشان را آرامش می بخشد و افکار پراکنده را بشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بدین وسیله روابط عمومی معاونت فرهنگی ودانشجویی به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به هماهنگی به عمل آمده توسطسه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، اداراه مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری جلساتیکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

با عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان گرامی