اطلاعیه ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۲:۰۵ | تعداد بازدید: 46

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، بنا به هماهنگی های بعمل آمده، مدیریت فرهنگی دانشگاه درنظر دارد تا اردوی یک روزه را به مقصد مشهد مقدس برگزار نماید. لذا آن دسته از دانشجویان که علاقمند به شرکت می باشند می تواند به نحو ذیل اقدام به ثبت نام نمایند: 

دختران : مراجعه به اداره تعالی فرهنگی، خانم زهره قمری زارع بهnek_basij@

پسران: مراجعه به اداره تعالی فرهنگی، آقای مبین تقی پور به mobinthp@

زمان اردو دختران: سوم اسفندماه

زمان اردو پسران: دهم اسفندماه 

گفتنی است دانشجویان تا پایان وقت اداری چهارشنبه یکم اسفندماه می توانند با ارائه مشخصات خود( کدملی، شماره دانشجویی) ثبت نام خود را تکمیل نمایند.