اداره مشاوره دانشجویی

کانون همتایاران سلامت روان

Last Update: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳:۴۶| تعداد بازدید: 205

با عضویت در کانون همتایاران سلامت روان، در عین حال که بهزیستی روانی خود و سایر دانشجویان را ارتقا می دهید، توانمندیها و مهارتهای خود را افزایش داده و از جوایز و سایر امور تشویقی بهره مند شوید.

از جمله فعالیتهای تشویقی و انگیزشی کانون برای اعضای فعال:

  • برگزاری اردو
  • برگزاری کارگاه آموزشی
  • برگزاری مسابقات به صورت دوره ای و اهدای جوائز
  • تخفیف در ثبت نام کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره

و .....

منتظر حضور سبزتان هستیم

 

 

آخرین فعالیتهای کانون همتایاران سلامت روان

http://mefda.ir/news/38824/