اداره مشاوره دانشجویی

ارتباط با ما

Last Update: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۷:۲۶| تعداد بازدید: 153

ایمیل رسمی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
Moshavereh@Thums.ac.ir

ساعت مراجعه :

 شنبه تا چهار شنبه، از ساعت 8 صبح الی 14 

- ارائه خدمات مشاوره ای بصورت رایگان به شما دانشجویان می باشد.

- شما می توانید با مراجعه حضوری به مرکز یا با تماس تلفنی،(05152246056) از طریق واحد پذیرش مرکز، تعیین وقت نمائید و به این ترتیب امکان اولین ارتباط مشاوره ای را فراهم کنید.

- از سال 1395 دفاتر مشاوره در خوابگاه های زکیه و زینب برای دانشجویان دختر، ایجاد شده است؛ و مشاوران مرکز مشاوره بصورت رایگان، به دانشجویان در این دفاتر در عصر و شب، خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. در خوابگاه زینب دفتر مشاوره در طبقه همکف داخل نمازخانه می باشد و در خوابگاه زکیه دفتر مشاوره در طبقه اول قرار دارد.

- در هر دفتر یک مشاور حاضر بوده و به دانشجویان خدمات مشاوره ای ارائه می دهد که برنامه حضور روانشناس های خوابگاه زکیه و زینب در پیوست آمده است.

راه ارتباطی : 

مستقیم : 05152246056

داخلی: 166