یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
به همت انجمن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
طی حکمی از سوی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان؛