جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه؛


یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
مهمترین مصوبه جلسه کمیته ناظر بر نشریات؛


سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
گفت و گوی جذاب و متفاوت با دبیرکانون موسیقی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبرداد: