جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
مدیر امور دانشجویی علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد؛


شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
به همت "کانون خیریه پناه" دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام شد؛


چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
دبیر دانشگاهی جشنواره سیمرغ علوم پزشکی تربت حیدریه؛


دوشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
مدیر فرهنگی علوم پزشکی تربت حیدریه: