چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مسئول اداره مشاوره علوم پزشکی تربت حیدریه در همایش انتخاب موفق؛


چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
دبیر تربیت بدنی منطقه شمال شرق:


سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
درمراسم گرامیداشت روز دانشجو علوم پزشکی تربت حیدریه؛


سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی تربت حیدریه در گرامیداشت روز دانشجو؛


جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی تربت حیدریه به مناسبت روز دانشجو؛